Slide background

Alper Yalıtım & Mantolama ile Binanızın Ömrünü Uzatın...

XPS Levhaları

Isı Yalıtım Levhalar ile yapılan ısı yalıtımı binaların ısıtma ve soğutma giderlerinde tasarruf sağlıyor. Enerji tüketimini azaltması sonucunda fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımı da düşüyor. Bu sayede çevre kirliliği ve küresel ısınma ile mücadeleye de katkıda bulunuyor.

Sıva Fileleri

Sıva ya da macun çatlaklarını önlemek veya oluşmuş çatlakları gidermek ve dış cephede mantolamada yalıtım sıvasının elastikiyetini sağlayıp çatlamasını engellemek için cam ipliğinden dokunmuş kullanım alanına göre ağırlığı ve göz açıklığı değişken fileler

TAŞ YÜNÜ

Taşyünü eski ve yeni yapılarda ısı ve ses yalıtımı sağlaması amacı ile uygulanır. Taşyünü , yüksek birim ağırlıkta sert taşyünü levha ile, kat yüksekliğinde 125 mm kalınlığında alçı plakanın birleşmesinden meydana gelmiştir.

Plastik Çivili Dübel

Geniş başlıklı plastik çividir. Yalıtım levhasının kalınlıkları çok arttığı zaman geniş başlıklı fakat plastik kaplamalı çelik gövdeli çivilerin (dübellerin) kullanılması gereklidir. Plastik dübel gövde çapı 10 mm., çelik saplamalı plastik kaplamalı dübel gövde çapı 8 mm. olmalıdır. Dübel boyu uygulama yüzeyinde ise dübelin ucu uygulama yüzeyinden 5 cm. içeri girecek şekilde seçilmelidir. Dübel başlığı 60 mm. olmalıdır. Malzeme sağlıklı duvar yüzey (tuğla, tuğla üzeri sıva) uygulamalarında 10 mm. matkap ile delinerek uygulanır.